نویسنده = نرگس ناظمیه
تعداد مقالات: 1
1. مدل عددی دو بعدی انتشار امواج صوتی در آب های تنگه هرمز به روش تفاضل محدود

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-51

افشین محسنی آراسته؛ نرگس ناظمیه؛ محمدرضا سهیلی فر