نویسنده = سورنا ابدالی
تعداد مقالات: 12
3. اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 36-42

آیین محمدرضایی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی


4. اثر مس نیترات بر برخی شاخص‌های خون بچه‌تاسماهی شیپ (Acipenser nudiventris)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 49-63

آیین محمدرضایی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ زهرا سالاری


5. بررسی تاثیر (Zn) بر بافت آبشش و کبد ماهی فیتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix) (

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 46-55

مهزاد شکوری؛ سورنا ابدالی


6. اثر مس (2+Cu) بر تغییرات شاخص های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)پرورشی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 90-102

سمیه شکوهی؛ سورنا ابدالی؛ حسین نگارستان؛ ایوب یوسفی جوردهی


9. اثر مس (2+Cu) بر تغییرات شاخص‌های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 43-54

سمیه شکوهی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ حسین نگارستان


10. بررسی رژیم غذایی گیش خال سفید Carangoides malabaricus در آب های استان هرمزگان (محدوده خلیج فارس)

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-78

مهناز سادات صادقی؛ سورنا ابدالی؛ اکرم معنوی


11. اثر کادمیوم بر برخی شاخص های ایمنی ماهی فیتوفاگ ) Hypophthalmichthys molitrix

دوره 8، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 106-115

نگین جلایی؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ مهتاب یارمحمدی


12. بررسی اثرات فلز روی (Zn) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-86

مهزاد شکوری؛ سورنا ابدالی؛ حسین نگارستان؛ علی حلاجیان