نویسنده = مهدی روستایی
تعداد مقالات: 2
1. اثرات مخرب نونیل فنل اتوکسیلات بر میزان هورمون 17بتا – استرادیول و بافت تخمدان در ماهی زبرا سیچلید (Cichlasoma nigrofasciatum )

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 66-74

طاهره مکتبی؛ مهدی روستایی؛ مهدیه مهدوی؛ نیلوفر نصیری؛ همایون حسین زاده صحافی


2. بررسی تاثیر دما و ازت بر روند تراکم و پراکنش سیانوباکتری های بخش جنوبی دریای مازندران در محدوده تنکابن تا امیرآباد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 83-93

مهدیه مهدوی؛ طاهره مکتبی؛ مهدی روستایی؛ فاطمه خاکسار؛ مژگان امتیازجو