نویسنده = لیدا سلیمی
تعداد مقالات: 8
1. انباشتگی زیستی روی و کروم در Azolla filiculoides در تالاب انزلی

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-39

پریسا نجات خواه معنوی؛ لیدا سلیمی؛ شیرین ولی پور


3. تعیین فلزات سنگین(Al- Ni- Pb- Hg- Cr) در ماهی سیاه کولی دریای خزر در سواحل انزلی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-82

محبوبه ستوده اصل؛ رضوان موسوی ندوشن؛ لیدا سلیمی


5. سنجش هیدروکربن‌های چند حلقه‌ای آروماتیک (PAH) و بررسی منشاء آنها در رسوب تالاب انزلی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 20-38

لیدا سلیمی؛ پیمان اقتصادی عراقی؛ شهلا جمیلی؛ عباسعلی مطلبی؛ محمد ربانی


6. بررسی تجمع زیستی رسوبی و تعیین مقادیر فلزات سنگین Ni و V در دو کفه‌ای cygnea Anodont و رسوبات تالاب انزلی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 48-60

لیدا سلیمی؛ شهلا جمیلی؛ پیمان اقتصادی عراقی؛ عباسعلی مطلبی؛ مححمد ربانی