نویسنده = حسین عمادی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی اثر آرد پوست انار بر تغییر رنگ پوست، گوشت و خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15

امین آوازه؛ حسین عمادی؛ حسین نگارستان؛ خسرو جانی خلیلی


4. بررسی رابطه طولی و وزنی خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus) در سد شیان استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 9-19

پوریا حشمت زاد؛ بابا مخیر؛ حسین عمادی