نویسنده = پریسا نجات خواه معنوی
تعداد مقالات: 2
1. انباشتگی زیستی روی و کروم در Azolla filiculoides در تالاب انزلی

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-39

پریسا نجات خواه معنوی؛ لیدا سلیمی؛ شیرین ولی پور


2. بررسی اثر دما، دوره نوری و شدت نور بر رشد جلبک Gracilaria salicornia (Gracilariales, Rhodophyta) در محیط آزمایشگاهی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-43

فرناز رفیعی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ حوریه کرمانشاهی؛ محمد پرورش