نویسنده = مهزاد شکوری
تعداد مقالات: 5
3. بررسی تاثیر (Zn) بر بافت آبشش و کبد ماهی فیتوفاگ Hypophthalmichthys molitrix) (

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 46-55

مهزاد شکوری؛ سورنا ابدالی


5. بررسی اثرات فلز روی (Zn) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 71-86

مهزاد شکوری؛ سورنا ابدالی؛ حسین نگارستان؛ علی حلاجیان