نویسنده = حسین اردکانی
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه شعاع تغییر شکل Rossby در تحول نظام های جوی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 63-76

علی محمدی؛ حسین اردکانی؛ محمد تقی زمانیان


2. مطالعه موردی سامانه های همدیدی موثر در بارش برف سنگین درشهر تهران در فوریه 2003

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 89-99

حسین اردکانی؛ سیده پریا آقائی ارم ساداتی؛ فروزان ارکیان


3. بررسی آماری و همدیدی وقوع رویداد مه در فرودگاه بین المللی رشت

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 78-91

فروزان ارکیان؛ تائیس صابری؛ حسین اردکانی؛ محمد تقی زمانیان زمانیان


4. بررسی سیرتکامل و زوال دو نظام چرخندی با محاسبه ی کارمایه ی نهفته ی دردسترس

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 67-80

مینا پرده دار؛ حسین اردکانی؛ محمد تقی زمانیان