نویسنده = فروزان ارکیان
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه همدیدی وقوع توفان های شدید گردو خاک در فصول بهار و تابستان در شمال استان سیستان و بلوچستان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-92

سمیرا برخوردار؛ محمد مرادی؛ فروزان ارکیان


2. ارزیابی پیش‌بینی بارش مدل منطقه‌ای WRF برای بارش‌های سنگین روزانه استان قزوین طی دوره 1381 تا 1390

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 88-102

فروزان ارکیان؛ ندا مشاطان؛ پری سیما کتیرایی بروجردی؛ احسان میرزایی حاجی باقلو


3. مطالعه موردی سامانه های همدیدی موثر در بارش برف سنگین درشهر تهران در فوریه 2003

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 89-99

حسین اردکانی؛ سیده پریا آقائی ارم ساداتی؛ فروزان ارکیان


4. بررسی شدت، مدت و نوع توفان‌های تندری سیلاب‌ساز در آذربایجان شرقی با استفاده از تصاویر رادار تبریز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 51-62

فروزان ارکیان؛ مهناز کریم‌خانی؛ پری‌سیما کتیرائی بروجردی


6. بررسی آماری و همدیدی وقوع رویداد مه در فرودگاه بین المللی رشت

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 78-91

فروزان ارکیان؛ تائیس صابری؛ حسین اردکانی؛ محمد تقی زمانیان زمانیان


7. بررسی امکان پیش آگاهی وقوع پدیده تگرگ با استفاده از رادار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 90-103

اعظم صانعی؛ فروزان ارکیان؛ پری سیما کتیرایی؛ محمد ریحانی پروری


8. روند تغییرات رطوبت ( ویژه و نسبی) در ایستگاه های سینوپتیک ایران طی دوره آماری (2005 - 1976)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 17-29

پری سیما کتیرایی بروجردی؛ فروزان ارکیان؛ رقیه رضائی فرکوش