نویسنده = پری سیما کتیرایی بروجردی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی پیش‌بینی بارش مدل منطقه‌ای WRF برای بارش‌های سنگین روزانه استان قزوین طی دوره 1381 تا 1390

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 88-102

فروزان ارکیان؛ ندا مشاطان؛ پری سیما کتیرایی بروجردی؛ احسان میرزایی حاجی باقلو


2. بررسی وقوع پدیده گرد و غبار روز 27 مارس 2003 ایستگاه کرمانشاه و ارتباط آن با جت استریم

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 25-38

نیره سیدزاده اقدم؛ پری سیما کتیرایی بروجردی؛ عباس رنجبر


3. روند تغییرات رطوبت ( ویژه و نسبی) در ایستگاه های سینوپتیک ایران طی دوره آماری (2005 - 1976)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 17-29

پری سیما کتیرایی بروجردی؛ فروزان ارکیان؛ رقیه رضائی فرکوش