نویسنده = حسین غفوریان
تعداد مقالات: 6
1. کاربرد نانو جاذب جدید92 GJ- اسفنج Demospongiae خلیج فارس جهت جداسازی یون منگنز

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-41

حسین غفوریان؛ سعیده جاویدی؛ محمد ربانی


2. جذب زیستی فلز سنگین کروم VI توسط بیوماس خشک جلبک دریایی Padina borgeseni

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 34-40

درینه کوثری؛ شیلا صفائیان؛ حسین غفوریان


3. مطالعه‌ی بعضی از خواص فیزیکی و شیمیایی و اندازه گیری فلزات سنگین سرب و کادمیم در سه چشمه آبگرم لاویج چمستان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-10

عسکر نعمتی مقدم؛ حسین غفوریان؛ غلامرضا امینی رنجبر


4. بررسی آلودگی پلی کلروبی فنیل‌ها در رسوبات منطقه تالاب انزلی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 67-78

اعظم صادق اسدی؛ سید محمد باقر نبوی؛ حسین غفوریان؛ آزاده اکرام جعفری


6. بررسی ظرفیت جذب پارانیتروفنل با نانوجاذب GN-88

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 40-60

حسین غفوریان؛ فریده نوری؛ لیندا یادگاریان