نویسنده = ژاله خوشخو
تعداد مقالات: 3
1. اثر کاربرد گیاه جعفری( Petroselinum sativum) بر شاخص های رشد قزل آلا Oncorynchus mykiss) )

دوره 10، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 56-65

امیر عباس زینالو؛ ژاله خوشخو؛ عبدالرحیم وثوقی؛ الهام زینالو