نویسنده = سیده پریا آقائی ارم ساداتی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه موردی سامانه های همدیدی موثر در بارش برف سنگین درشهر تهران در فوریه 2003

دوره 9، شماره 1، بهار 1393، صفحه 89-99

حسین اردکانی؛ سیده پریا آقائی ارم ساداتی؛ فروزان ارکیان