نویسنده = مریم شاپوری
تعداد مقالات: 2
1. اثر چغندر لبویی (Beta vulgaris) و کلم برگ قرمز (Brasissica oleracea) بر شاخص‌های رشد ماهی گلدفیش (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 20-32

مژگان خدادادی؛ مریم شاپوری؛ مهران جواهری بابلی؛ راضیه علمداری


2. شناسایی و بررسی کفزیان بی‌مهره بزرگ رودخانه کلارود مازندران به عنوان شاخص کیفی آب رودخانه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 89-104

مریم شاپوری؛ عبدالرحیم وثوقی؛ ماِِِئده بابازاده؛ صابر وطن دوست