نویسنده = صابر وطن دوست
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و بررسی کفزیان بی‌مهره بزرگ رودخانه کلارود مازندران به عنوان شاخص کیفی آب رودخانه

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 89-104

مریم شاپوری؛ عبدالرحیم وثوقی؛ ماِِِئده بابازاده؛ صابر وطن دوست


3. مطالعه برخی خصوصیات زیستی ماهی رفتگر خاردار Cobitis taenia، شاخص آب های تمیز رودخانه تالار مازندران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 15-29

آریا اشجع اردلان؛ سهیل بهربر؛ رضوان موسوی ندوشن؛ صابر وطن دوست


4. بررسی تنوع صفات ریختی جنسی در جمعیت ماهی سفید رودخانه ای Squalius cephalus ( Linnaeus, 1758) در سر شاخه توجی رودخانه تالار استان مازندران

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 26-39

محمد حسین گرجیان عربی؛ محمود روحی؛ محمد کاظمیان؛ صابر وطن دوست؛ امیر جانبازی


5. بررسی برخی خصوصیات ساختار جمعیت سس ماهی کورا Barbus lacerta (Heckel 1843) در رودخانه کسلیان استان مازندران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 61-73

محمد حسین گرجیان عربی؛ صابر وطن دوست؛ محمد کاظمیان؛ مجتبی کشاورز