نویسنده = علی حسامی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل همدیدی بارش های سیل زای حوضه آبریز دریای مازندران مطالعه موردی : سیل نوشهر در زمستان سال 1391

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 44-58

علی محمدی؛ محمد سلیقه؛ اسحاق حمیدی میرکلایی؛ علی حسامی