نویسنده = نائیری شهبازیانس
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبریز رودخانه کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 52-63

لیندا یادگاریان؛ علی جوزی؛ مهسا زبرجد


3. اندازه‌گیری هیستامین در فیله ماهی خاویار توسط دستگاه HPLC

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 59-64

نائیری شهبازیانس؛ لیندا یادگاریان؛ رکسانا موگویی