نویسنده = سهراب معینی
تعداد مقالات: 6
2. شناسایی اسیدهای چرب و تعیین زمان ماندگاری ماریناد گرم تولیدی از ماهی قزل آلا به مدت 90 روز

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 76-89

سودابه احمدپور چورکوچانی؛ سهراب معینی


4. تاثیر ویتامین C بر روی تغییرات چربی و اسیدهای چرب در فیله منجمد و وکیوم شده شگ ماهی دریای مازندران (Alosa caspia caspia)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 92-102

فاطمه انصاری فرد؛ مونا خانی؛ سهراب معینی؛ مسعود هدایتی فرد


5. غنی سازی نان بروتشن با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 1-9

سهراب معینی؛ الهام رحیم زاده؛ علی اصغر خانی پور


6. تعیین مقادیر هیستامین و رابطه آن با بار میکروبی در ماهی شوریده Otolithes ruber))نگهداری شده در یخ

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-9

امیرمجتبی ستوده؛ سهراب معینی؛ پریسا نجاتخواه معنوی