نویسنده = راحله پوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی انواع باکتری‌های Halomonas sp. دریاچه ارومیه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 5-21

شبنم ایران نژاد؛ عباس اخوان سپهی؛ محمد علی آموزگار؛ امیر تکمه چی؛ راحله پوری