نویسنده = محمد ریحانی پروری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان پیش آگاهی وقوع پدیده تگرگ با استفاده از رادار

دوره 7، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 90-103

اعظم صانعی؛ فروزان ارکیان؛ پری سیما کتیرایی؛ محمد ریحانی پروری