نویسنده = اکبر اسماعیلی
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی اسفنج‌های منطقه بین جزر و مدی در شمال غربی جزیره هنگام، خلیج فارس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 80-91

سیّد سهند عیسی پور؛ شیلا صفائیان؛ اکبر اسماعیلی؛ ‌هایده وکیلی؛ ربابه باوندی


3. بررسی ترکیب های لیپیدی قلم های دریایی Virgularia gustavianaدر خور سورو ,بندر عباس

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 39-54

شیلا صفائیان؛ اکبر اسماعیلی؛ شراره شریفی


4. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی ومقاومت به فلزات سنگین درباکتری های جدا شده از روده ماهی کپور وحشی تالاب انزلی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 67-84

شیلا صفائیان؛ هدایت حسینی؛ اکبر اسماعیلی؛ زهرا مقدم؛ هایده وکیلی امینی