نویسنده = امیراقبال خواجه رحیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی انگلی ماهی کیلکای چشم درشت دریای خزر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 37-47

هادی جدّی؛ بابا مخیر؛ امیراقبال خواجه رحیمی