نویسنده = مه لقا قربانلی
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی ویژگی های هیدروژئوشیمی منابع آب زیرزمینی منطقه شمال دشت قزوین

دوره 11، شماره 1، بهار 1395، صفحه 66-76

بابک طالبی؛ نوشین سجادی؛ ترانه شارمد


6. تعیین سطوح PCBs در بافت پوست و عضله ماهی کپور و اردک ماهی تالاب انزلی ( آبکنار )

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 18-27

باقر تیموری؛ شیلا صفائیان؛ سید محمد باقر نبوی؛ سید هادی خاتمی خاتمی