نویسنده = پریسا نجات خواه معنوی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی، گسترش و فراوانی زوآنتاریاهای منطقه جزر و مدی جزیره هنگام

دوره 7، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 11-24

حامد دهقانی؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ حمید رضایی مارنانی


2. شناسایی وتعیین توده زنده ماکروجلبک های منطقه جزرومدی استان بوشهر

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 98-108

پریسا نجات خواه معنوی؛ فرناز رفیعی؛ سمیه شریعت زاده خراسانی؛ شبنم سیفی