نویسنده = حسین عمادی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی اثر کلرید کبالت بر برخی شاخص های خونی ماهی اسکار سلطنتی((Astronatus ocellatus

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 9-19

حسین عمادی؛ آرزو مهانی؛ بابا مخیر


4. بررسی اثر جلبک Dunaliella salina بر تغییرات سطوح ایمونوگلوبولین‌های IgM، IgG، IgA و IgE در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus myksis)

دوره 7، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-11

پریسا امانی نژاد؛ حسین عمادی؛ مژگان امتیاز جو؛ همایون حسین زاده صحافی


5. بررسی پرتاران منطقه ی جزر و مدی در دو ساحل گلی - ماسه‌ای بندر عباس

دوره 6، شماره 1، بهار 1390، صفحه 48-66

حسین نگارستان؛ عمار صالحی فارسانی؛ حسین عمادی