نویسنده = همایون حسین زاده صحافی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه شاخص های رشد ماهیان تک جنس ماده قزل آلا(Onchorhincus mykiss) با ماهیان معمولی در مزارع پرورش ماهی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 20-34

همایون حسین زاده صحافی؛ طیبه باشتی؛ داود ضرغام