نویسنده = طیبه باشتی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه شاخص های رشد ماهیان تک جنس ماده قزل آلا(Onchorhincus mykiss) با ماهیان معمولی در مزارع پرورش ماهی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 20-34

همایون حسین زاده صحافی؛ طیبه باشتی؛ داود ضرغام


2. اثر پروبیوتیک ( (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052 بر افزایش نرخ ماندگاری بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOnchorhyncus mykiss))

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 63-73

مژگان امتیازجو؛ همایون حسین زاده صحافی؛ داود ضرغام؛ طیبه باشتی؛ کمیل رزمی