نویسنده = سید علی جوزی
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی توان اکولوژیکی حوزه آبریز رودخانه کرج با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 52-63

لیندا یادگاریان؛ علی جوزی؛ مهسا زبرجد


3. ارزیابی توان اکولوژیک تالاب بامدژ خوزستان با تأکید بر جنبه های حفاظتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 109-119

سید علی جوزی؛ نسرین مرادی مجد


4. ارزیابی ریسک محیط زیستی سد بالارود خوزستان در مرحله ساخت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 81-106

سید علی جوزی؛ سید محسن حسینی؛ مهرنوش طبیب شوشتری