نویسنده = زینب مرادخانی
تعداد مقالات: 3
3. تأثیر آرتمیا ارومیانای غنی شده با اسید چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک بر عملکرد تولید مثلی ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 96-103

سید حامد موسوی ثابت؛ هادی ارشاد لنگرودی؛ زینب مرادخانی؛ بهرام فلاحتکار