نویسنده = سیده زهرا خلیلی پور لنگرودی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش تجمع فلزهای (جیوه، کادمیوم و سرب) ‌در بافت عضله‌ ماهی ‌شوریده در بندر بوشهر

دوره 5، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 48-59

سیده زهرا خلیلی پور لنگرودی؛ محمدرضا محمد شفیعی؛ مژگان امتیازجو