نویسنده = رحیم پیغان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط تلفات ماهی فیتوفاگ با برخی از فاکتورهای محیطی استخرهای پرورش ماهی مجتمع پرورش ماهی آزادگان

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 50-67

سارا عبداللهی؛ مژگان خدادادی؛ رحیم پیغان؛ ابراهیم رجب زاده


2. بررسی برخی پارامترهای سرمی مولدین ماهی بنی در اوزان مختلف

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 39-49

مژگان خدادادی؛ مهسا انصاری؛ رحیم پیغان؛ غلامحسین محمدی؛ مهدی رئیسی