نویسنده = بابک عطائی مهر
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عصاره سیلی مارین بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سم دیازینون

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 107-117

کمال احمدی؛ عباس متین فر؛ علیرضا میرواقفی؛ بابک عطائی مهر؛ مهدی بنایی