نویسنده = ناصر منصور شریفلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات زیست محیطی سد پلرود و ارائه راهکارهای کاهنده جهت کاهش اثرات

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 30-44

محراب مرادی؛ سید محمد تقی ساداتی پور؛ ناصر منصور شریفلو؛ مژگان زعیم دار