نویسنده = محمدرضا رحیمی بشر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات صیدپره بر تغییرات جوامع ماکروزئوبنتوزی حوضه ‌‌‌‌ی جنوبی خزر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 70-84

معصومه عاقبتی؛ محمدرضا رحیمی بشر؛ علیرضا میرزاجانی


2. تغییرات زمانی و مکانی عوامل غیر زیستی، کلروفیل-a و تولید اولیه پلاژیک در مصب رودخانه سفیدرود

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 10-22

محمدرضا رحیمی بشر؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمدرضا فاطمی؛ شعبانعلی نظامی