نویسنده = کامران لاری
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی استفاده از کانال صوتی در طراحی سیستم هشدار سونامی در دریای مکران

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 61-76

افشین محسنی آراسته؛ کامران لاری


2. بررسی پایداری سازه‌های ساحلی در برابر امواج سونامی در منطقه خلیج چابهار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 84-100

افشین محسنی آراسته؛ کامران لاری؛ نادر هاشمی پور


3. بررسی تاثیر نیروهای هیدرودینامیکی بر روی خطوط لوله بستر دریا در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 93-108

کامران لاری؛ امیرحسین جاوید؛ محمدرضا باقری چیمه


4. طبقه بندی سواحل چابهار از دیدگاه واکنش های خط ساحلی با استفاده از روش های تجربی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 69-80

کامران لاری؛ سیده منصوره شاهرخی