نویسنده = عبدالرحیم وثوقی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رنگ ماهی کوی(Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-23

حمید قزوینی؛ عبدالرحیم وثوقی؛ عباس متین فر