نویسنده = ساناز بنی هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت سرب در رسوب و شکم پا Euchelus asper در سواحل صخره ای جزیره کیش

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 44-52

ساناز بنی هاشمی؛ مهرناز بنی اعمام