کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 10
3. بررسی اثر پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 11-21

محمد عباسی عقدا؛ عبدالرحیم وثوقی؛ عباس متین فر


5. اثر چغندر لبویی (Beta vulgaris) و کلم برگ قرمز (Brasissica oleracea) بر شاخص‌های رشد ماهی گلدفیش (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 20-32

مژگان خدادادی؛ مریم شاپوری؛ مهران جواهری بابلی؛ راضیه علمداری


6. بررسی اثر سطوح مختلف دمایی بر رشد پاروپای کالانویید دریایی (Acartia sp.)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 77-88

رضوان موسوی ندوشن؛ سمیرا گل میرزایی


9. بررسی تاثیر دماهای مختلف بر رشد و درصد بقاء نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 87-95

سودابه عبدالباقیان؛ شهلا جمیلی؛ عباس متین فر