کلیدواژه‌ها = آذربایجان شرقی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تعیین میزان فلزات(Mo، Cu، Hgو As) درآب و رسوب رودخانه ارس در محدوده استان آذربایجان شرقی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 73-83

محمود رامین؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ مسطوره دوستدار؛ حمید قاسمی؛ نیما پوررنگ؛ مهرناز بنی اعمام


2. بررسی شدت، مدت و نوع توفان‌های تندری سیلاب‌ساز در آذربایجان شرقی با استفاده از تصاویر رادار تبریز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 51-62

فروزان ارکیان؛ مهناز کریم‌خانی؛ پری‌سیما کتیرائی بروجردی