کلیدواژه‌ها = انگل
تعداد مقالات: 3
1. بررسی آلودگی انگلی ماهی کیلکای چشم درشت دریای خزر

دوره 7، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 37-47

هادی جدّی؛ بابا مخیر؛ امیراقبال خواجه رحیمی


2. بررسی درصد و شدت آلودگی های انگلی ماهی مخرج لوله ای(Rhodeus sericeus amarus)در رودخانه زردی(مازندران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-31

مهدیه تقوی؛ بابا مخیر؛ علی اصغر سعیدی؛ سید هادی موسوی


3. بررسی درصد و شدت آلودگی انگلی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus cephalus)و سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه نکا

دوره 4، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 50-60

محمد حسین غلامی؛ بابا مخیر؛ عباس بزرگنیا؛ همایون حسین زاده صحافی