کلیدواژه‌ها = ماکروبنتوز
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثرات صیدپره بر تغییرات جوامع ماکروزئوبنتوزی حوضه ‌‌‌‌ی جنوبی خزر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 70-84

معصومه عاقبتی؛ محمدرضا رحیمی بشر؛ علیرضا میرزاجانی


2. مطالعه پراکنش فصلی و عمقی ماکروفون های پارک ملی بوجاق، حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 85-95

سهیل بهربر؛ حسین نگارستان؛ عبدالوهاب مقصودلو؛ افشین دانه کار


3. ارزیابی سلامت اکولوژیک خورهای بندرعباس از طریق شاخص زیستی BOPA

دوره 10، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 81-92

جاوید جهانداری؛ رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ محمد صدیق مرتضوی


4. شناسایی و مطالعه ساختار جمعیت ماکروبنتوز در دریاچه گهر (استان لرستان)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-87

رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ نفیسه حسنی


5. پراکنش، فراوانی و توده زنده ماکروبنتوزهای خلیج گرگان وجنوب شرقی دریای مازندران، استان گلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 46-59

محمود سقلی؛ رئوف باقراف؛ رحمان پاتیمار؛ سیدعباس حسینی؛ نورمحمد مختومی