کلیدواژه‌ها = قزل آلای رنگین کمان
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی عوامل مدیریتی و قهریه موثر بر ریسک های عملیات بیمه گری مزارع پرورش ماهیان سردآبی– استان قزوین

دوره 11، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 100-115

ارمغان دامغان پور؛ رضوان موسوی ندوشن؛ منصور شریفیان


2. مقایسه زمان اولین تقسیم سلولی میتوز در جنین قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) نژاد فرانسه و مولدین موجود در اردبیل

دوره 10، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-43

غلامرضا بیشکول؛ شیلا صفاییان؛ حسین نگارستان؛ محمد رضا نوروز فشخامی


3. بررسی اثر آرد پوست انار بر تغییر رنگ پوست، گوشت و خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان((Oncorhynchus mykiss

دوره 10، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15

امین آوازه؛ حسین عمادی؛ حسین نگارستان؛ خسرو جانی خلیلی


6. مقایسه فاکتورهای خونی و میزان رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhyncus mykiss در آب لب‌شور و شیرین

دوره 5، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-10

شهره مسائلی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ مرتضی علیزاده؛ حسین نگارستان


7. تاثیر عصاره سیلی مارین بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سم دیازینون

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 107-117

کمال احمدی؛ عباس متین فر؛ علیرضا میرواقفی؛ بابک عطائی مهر؛ مهدی بنایی


8. اثر پروبیوتیک ( (Saccharomyces cerevisiae PTCC5052 بر افزایش نرخ ماندگاری بچه ماهی قزل آلای رنگین کمانOnchorhyncus mykiss))

دوره 4، شماره 1، بهار 1388، صفحه 63-73

مژگان امتیازجو؛ همایون حسین زاده صحافی؛ داود ضرغام؛ طیبه باشتی؛ کمیل رزمی