کلیدواژه‌ها = کپور معمولی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه سطوح شاخص‌های خونی ماهی ازون‌برون (Acipenser stellatus) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 53-63

محمود آقابراری؛ سورنا ابدالی؛ ایوب یوسفی جوردهی


3. مدیریت هوشمند شرایط کیفی آب در پرورش ماهی کپور معمولی Cyprinus carpioدرمخازن آزمایشی

دوره 7، شماره 1، بهار 1391، صفحه 12-26

عبدالرحیم وثوقی؛ محمد مهدوی؛ میثم صالحی؛ محمد علی گلکاری


4. تعیین مدت ماندگاری اکسی تتراسیکلین در عضله و کبد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) به روش HPLC

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 61-67

طاهره ناجی؛ همایون حسین زاده؛ مهناز قمی؛ بهاره بهرامی