کلیدواژه‌ها = کربن فعال
تعداد مقالات: 5
4. بررسی ظرفیت جذب پارانیتروفنل با نانوجاذب GN-88

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 40-60

حسین غفوریان؛ فریده نوری؛ لیندا یادگاریان


5. جهت جدا سازی کادمیم با استفاده از GA-2009 جاذب جدید نانو تیوپ کربن و کربن فعال

دوره 4، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 53-66

حسین غفوریان؛ فاطمه احمدی؛ فریبا ملکیان