کلیدواژه‌ها = شعاع تغییر شکل
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه شعاع تغییر شکل Rossby در تحول نظام های جوی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 63-76

علی محمدی؛ حسین اردکانی؛ محمد تقی زمانیان