کلیدواژه‌ها = دریاچه گهر
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و مطالعه ساختار جمعیت ماکروبنتوز در دریاچه گهر (استان لرستان)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 69-87

رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ نفیسه حسنی


2. تعیین وضعیت تروفی دریاچه گهر با استفاده از شاخص TLI

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-88

منیر غیاث آبادی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ سید علی جوزی