کلیدواژه‌ها = وضعیت تروفی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین وضعیت تروفی دریاچه گهر با استفاده از شاخص TLI

دوره 8، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 75-88

منیر غیاث آبادی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ سید محمد رضا فاطمی؛ سید علی جوزی