کلیدواژه‌ها = شاخص تغذیه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رژیم غذایی ماهی کپور معمولی دریایی(Cyprinus Carpio)در سواحل استان گلستان، دریای خزر (سواحل منطقه گمیشان)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 45-56

عبدالرحیم وثوقی؛ رضوان موسوی ندوشن؛ الناز عباسی؛ ابراهیم زارعی؛ فرهاد علاسوندی طغیان


2. بررسی شاخص طول نسبی دستگاه گوارش و شاخص شدت تغذیه در شیشه ماهی boyeri Atherina دریای خزر(محدوده بیشه کلا-بابلسر)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 79-89

مرجان آل علی دریانی؛ عقیق آل علی دریانی؛ میثم صالحی