کلیدواژه‌ها = شاخص حساسیت محیط زیستی (ESI)
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی تالاب میانکاله بر اساس شاخص حساسیت محیط زیستی (ESI)

دوره 5، شماره 1، بهار 1389، صفحه 29-40

رویا نزاکتی؛ بهروز بهروزی راد؛ سعید ملماسی؛ فروز اسماعیلی