کلیدواژه‌ها = Barbus sharpeyi ‌
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه برخی از شاخص های مورفوسیتولوژیک بیضه ماهی بنی (Barbus sharpeyi) تالاب شادگان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 37-48

مژگان خدادادی؛ عبدالرحمن دزفولیان؛ غلامحسین محمدی؛ تقا دستگیر